Kolektyvas įsikūrė 2007m. Moterys myli dainą, mėgsta bendrauti, dalyvauja įvairiuose Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro, bei kitų seniūnijų organizuojamose renginiuose, rajoninėse apžiūrose.  Ansamblio repertuarą sudaro lietuvių ir užsienio kompozitorių vokaliniai kūriniai, lietuvių liaudies dainos. Moterys mano, kad jų dainos sušildo žiūrovo sielas ir dažnai jas išveda pasivaikščioti jaunystės prisiminimų takais...

Kolektyvo vadovė – Gražina Dirgėlienė  Tel. nr.865142224