Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro folkloro kolektyvas „Vainuta” susibūrė 2011 metais. Šiuo metu yra 19 narių. Ansamblis mišrios sudėties, apimantis visas amžiaus grupes - nuo vaiko iki senolio. Dauguma asambliečių yra Vainuto kaimo žmonės - tradicijos tesėjai, išsaugoję savo krašto dainas, šokius, papročius ir pasakojimus. Kolektyvas savo repertuare naudoja Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro sukauptą dainuojamosios ir pasakojamosios tautosakos medžiagą. Ansamblis yra paruošęs keletą teminių programų: „Bitele raibuoji, kur medų nešiuoji”, „Gyvunėlis visad pri šalys”, „Ausk, močiuti, drobeles”, svajingą romansų programą „Žvangučius palydėjo šešėliai”. Kolektyvas gali pravesti ritualines, apeigines programas krikštynoms, vestuvėms, vakarones įmonėse. Koncertinių programų metu ansamblio nariai groja liaudiškais instrumentais: kanklėmis, smuiku, lumzdeliu, armonika, basedla, būgnu. Per 4 veiklos metus mūsų krašto dainos skambėjo vietos, rajono renginiuose, respublikinėje Dainų šventėje, Latvijoje vykusiame festivalyje „BALITICA”. Kolektyvo nariai ne tik patys koncertuoja, bet gana aktyviai į savo atliekamą programą įtraukia ir žiūrovą. Kolektyvui nuo susikūrimo iki 2019 metų vadovavo Loreta Mieliulytė, šiuo metu ansamblis turi naują vadovę Jolantą Majienę.

          Kolektyvui vadovauja Jolanta Majienė. Tel. 865053193;

          1 val. koncertinė programa kainuoja 57, 92 EUR. (be transporto išlaidų);

          Telefono numeris pasiteiravimui ir išankstinei registracijai (8 441)49622.