• 1

  Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras

 • 2

  Renginių akimirkos

 • 3

  Renginių akimirkos

 • 4

  Renginių akimirkos

 • 5

  Renginių akimirkos

        Į išpuoštą Žvingių Šv. Kryžiaus Išaukštintojo bažnytėlę rinkosi tikintieji. Sekmadienis buvo ne eilinis, buvo švenčiami Šv. Antano atlaidai ir vaikams teikiama Pirmoji komunija. Mišias aukojo Vainuto parapijos kun., relig. m. mgr. Dainoras Židackas. Šventę papuošė Šilutės kultūros centro mišrus vokalinis ansamblis „Mingė“, vadovaujamas Reginos Jokubaitytės. Kolektyvas susirinkusiesiems dovanojo sakralinės muzikos koncertą.