• 1

  Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras

 • 2

  Renginių akimirkos

 • 3

  Renginių akimirkos

 • 4

  Renginių akimirkos

 • 5

  Renginių akimirkos

       Balandžio 27 d. Katyčių Evangelikų liuteronų bažnyčioje suorganizuotas vakaras „Laisvės vardan“, skirtas paminėti Lietuvos Sąjūdžio 30- mečiui. Renginio metu Evangelikų liuteronų bažnyčios klebonas Valdas Miliauskas ir Žemaičių Naumiesčio katalikų parapijos klebonas Stanislovas Anužis kartu su visais susirinkusiais meldėsi už laisvą Lietuvą, dalinosi mintimis apie sąjūdžio tikslus, siekius, apie sudėtingą mūsų tautos kelią į laisvę. Vakaro svečias, buvęs žurnalistas, Šilutės sąjūdžio grupės narys Stasys Mėlinauskas pasakojo apie mūsų rajono žmonių dalyvavimą mitinguose, susirinkimuose, jų iniciatyvas ir drasą siekti užsibėžtų tikslų. Svečias prisiminimuose žavėjosi tuo, kad gyvenviečių žmonės niekieno neraginti patys būrėsi į grupeles ir aktyviai dalyvavo to meto įvykiuose. Aktyvumu pasižymėjo ir katytiškiai. Vakaro metu jie buvo prisiminti ir pagerbti. Renginį savo dainomis papuošė Šilutės kultūros ir pramogų centro mišrus vokalinis ansamblis „Mingė“, vadovaujamas Reginos Jokubaitytės.