• 1

  Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras

 • 2

  Renginių akimirkos

 • 3

  Renginių akimirkos

 • 4

  Renginių akimirkos

 • 5

  Renginių akimirkos

        Kartu su gamtos atbudimu į mūsų duris pasibeldžia graži krikščioniška šventė – Velykos. Šios šventės simbolis – margutis. Jis džiugina ir mažą ir didelį.

       Didįjį penktadienį Senųjų kaimo tradicijų kultūros ir Šilutės socialinių paslaugų centrų darbuotojos Vainuto seniūnijos salėje suorganizavo margučių marginimo vašku edukacinį užsiėmimą. Senųjų kaimo tradicijų kultūros centrui svarbu saugoti ir tęsti senąsias mūsų tautos tradicijas bei perduoti jaunajai kartai. Tad šio edukacinio užsiėmimo metu buvo prisimintas vienas iš senųjų Velykinių margučių marginimo būdų – marginimas vašku.

Prie seniūnijos salėje, edukacijai paruoštų stalų, pirmiausia velykaičių marginimui sėdo Vainuto gimnazijos aštuntokai ir juos į užsiėmimą atlydėjusi gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laima Barakauskienė. Dalyvius su margučių marginimo ypatumais, naudojant bičių vašką, supažindino Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro darbuotoja Jolanta Majienė, savo ilgamete patirtimi šioje srityje dalinosi ir savo gebėjimus rodė bibliotekininkė Genė Gofmanienė. Seniūnas Vitalijus Mockus, palinkėjęs susirinkusiems linksmos, jau už durų stovinčios šventės, panoro įsitikinti ar žino moksleiviai nuo ko kilęs žodis Velykos.

       Iš brūkšnelių, taškelių, lašelių ant kiaušinio gimstantys raštai Šv. Velykų stalo puošmeną – margutį, padarė ypatingu ir išskirtiniu. Nešini gera nuotaika ir pačių margintais velykaičiais, moksleiviai darbo vietą užleido kitiems. Ir toliau nenutrūkstamai vyko darbas. Moterys margindamos bandė išgauti kelių spalvų raštus, dalinosi įspūdžiais, negailėjo viena kitai pamokymų, patarimų.

       Be jokios abejonės, patys gražiausi ir labiausiai verti dėmesio yra pačių rankomis sušildyti ir vašku numarginti margučiai.