• 1

  Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras

 • 2

  Renginių akimirkos

 • 3

  Renginių akimirkos

 • 4

  Renginių akimirkos

 • 5

  Renginių akimirkos

      Mūsų istorija turtinga svarbiomis, pasididžiavimo vertomis ir minėtinomis datomis. Dalis jų ne šiaip jau garsios, bet atraminės, pamatinės. Būtent tokia yra Vasario- 16 oji - labai reikšminga kiekvienam lietuviui, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies praeitį. Vasario 16-osios rytą Vainuto seniūnijos gyventojai rinkosi į Šv. Jono krikštytojo bažnyčią kur vyko pamaldos už Lietuvą. Po mišių visi buvo kviečiami į bendruomenės namus pasakyti Lietuvai Ačiū už iškovotą laisvę, už lietuvišką duoną, už tradicijas senas, istoriją garbingą ir, žinoma, vietos saviveiklininkų koncertu pasveikinti Lietuvos valstybę -100 mečio proga. Pakeliui į bendruomenės namus buvo sustota prie paminklo savanoriams, pagerbti žuvusieji tylos minute, uždegtos žvakutės.
      Bendruomenės namuose visus pasitiko renginio vedančioji Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro kultūrinės veiklos vadybininkė Jolanta Majienė. Renginio pradžioje, nuskambėjus tautinei giesmei, trijų kartų atstovės atnešė į sceną žibintus su degančiom trispalvėm žvakutėm ir dėkojo Lietuvai, kad turime vaikystę, duoną, kalbą, laisvę ir nepriklausomybę. Suskambusios Bikavėnų moterų vokalinio ansamblio dainos jaukiai nuteikė žiūrovus ir kvietė dainuoti kartu. Šventės dalyvius su švente sveikino Vainuto seniūnas Vitalijus Mockus ir bendruomenės pirmininkė Laima Barakauskienė.
Nuotaikingu pasakojimu apie Venckų piliakalnį visus susirinkusius pralinksmino renginio vedančiosios dukra Guoda Majutė. Guoda žavėjo ne tik šmaikščiu pasakojimu, bet ir puikia žemaičių tarme.
Didžiausių aplodismentų susilaukė folkloro kolektyvo „Vainuta“ etninės kultūros puoselėtojai, kurie parodė programą apie tautos didžiavyrius. Liaudiškos muzikos kapela „Lolytėlė“ savo linksmomis melodijomis kvietė žiūrovus kartu padainuoti, pašokti. Renginio pabaigoje Vainuto seniūnas Vitalijus Mockus 100-mečio proga įteikė padėkos raštus kolektyvų vadovams Loretai Mieliulytei ir Kaziui Budriui bei kultūros centro direktorei Marytei Matevičienei.
Vainuto bibliotekoje veikė Vasario 16 – osios akto signatarų foto – biografijų paroda „Lietuviais esame mes gimę“ ir literatūros paroda „Lietuvos kelias į nepriklausomybę“.

Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro etnografė- vadybininkė Nijolė Stanelienė

4

5

6

 

7

 

8

 

10