• 1

  Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras

 • 2

  Renginių akimirkos

 • 3

  Renginių akimirkos

 • 4

  Renginių akimirkos

 • 5

  Renginių akimirkos

     Kiekvieno žmogaus širdyje ir sieloje visam gyvenimui išlieka šilti jausmai gimtiems namams ir tėviškei. Visada norsi sugrįžti ten iš kur išėjai. Ne vienas Stubrių kaimo gyventojas rugpjūčio 19 dieną panoro grįžti į savo vaikystės kaimą Stubrius. Šią dieną stubriškiai organizavo savo kaimo tradicinę šventę.

     Ruošdamiesi šventei organizatoriai tikėjosi palankaus dangaus sprendimo– šiltos ir giedros dienos, tačiau dangus buvo negailestingas. Visą dieną merkė lietus. Numatytos tinklinio varžybos vyko paskubomis. Dienai einant į pabaigą lietus pradėjo rimti, tad mažojo golfo varžybos rutuliojosi gana sklandžiai. Na, o prasidedant šventės iškilmingajai daliai vėl dangus pažėrė lietų. Nors jis ir praretino žiūrovų gretas, tačiau šventėje netrūko šviesos ir šilumos. Ją į renginį atnešė šio kaimo senbuvės: daug metų jaunosios kartos ugdymui atidavusi mokytoja Teresė Kačinienė, kaimo etninės kultūros puoselėtoja, pasakorė Marytė Stančaitienė ir bendruomenės pirmininkė Alytė Stirbienė. Moterų atneštos ugnies liepsnelės susiliejo į bendrą šventinį laužą. Vaidilutės Viktorija Kebelytė ir Gabija Grimailaitė kurstė uždegtą laužą ir neleido jam užgesti. Visiems susirinkusiems gražią etnografinę programėlę „Piemenėlių džiaugsmai ir rūpesčiai“ dovanojo Katyčių pagrindinės mokyklos ketvirtos klasės moksleiviai ir jų mokytoja Virginija Gečaitė. Po moksleivių programos Katyčių seniūno Jono Lukošaičio sveikinimai pamalonino stubriškius, o jo padovanoti spalvingi balionai iš vaikų rankų pakilo į dangų nešdami žinią, kad Stubriuose vyksta šventė. Vėliau pasigirdus trankiems Katyčių jaunimo „KJ Loftas“ muzikiniams ritmams lietus pradėjo rimti. Galiausiai, kai renginio vedėja Nijolė Stanelienė suteikė žodį Pagėgių Šv. Kryžiaus parapijos klebonui Kaziui Žutautui, nušvito dangus ir pro debesis pažvelgė saulė. Į renginį atvykęs Šilutės rajono savivaldybės meras pasidžiaugė aktyvia Stubrių kaimo bendruomene ir padovanojo dekoratyvinį medelį. Po svečių pasisakymų toliau visą vakarą čia skambėjo muzika ir dainos. Vainuto folkloro kolektyvas „Vainuta“, vadovaujamas Loretos Mieliulytės, dainavo romansus ir dėkojo tautosakos pateikėjai Zitai Pankauskaitei už padainuotas dainas, kurios patalpintos tautosakos knygelėje „Iš močiučių skrynelių“ ir kurias dabar kolektyvas įtraukia į savo ruošiamas programas. Susirinkusiems dėkojo bendruomenės pirmininkė Alytė Stirbienė. Ji įteikė dovanas trims jaunoms šeimoms sugrįžusioms gyventi į gimtus Stubrius. Bendruomenės dovanomis buvo pamalonintos šios kaime įsikūrusios jaunos šeimos: Laura ir Mantas Grabauskai, Modesta ir Šarūnas Milkeriai, Aušra ir Kazys Jociai. Golfo varžybų organizatorius Šilutės rajono tarybos narys, Stubrių kaimo gyventojas Ričardas Stonkus įteikė nugalėtojams apdovanojimus. Varžybų nugalėtoju tapo stubriškis Oliandras Nazarovas, antra ir trečia vietos atiteko Dovilei Jankauskienei bei Linui Gedvilui. Ričardas Stonkus Stubrių kaimo bendruomenei perdavė ir buvusio seimo nario Kętučio Komskio dovaną- žuvyčių mailių, kuris tą patį vakarą buvo paleistas bendruomenės namų kiemo tvenkinyje. Po apdovanojimų toliau visi vaišinosi sutbriškių pagaminta gira ir sūriais bei skania Katyčių bendruomenės virta koše. Pasisotinę renginio dalyviai klausėsi Sartininkų kaimo kapelos „Kamana“ melodijų ir dainų (vad. Zigmas Lešinskis). Skambant nuotaikingai kapelos muzikai sukosi poros, žmonės šnekučiavosi ir neskubėjo skirstytis.

     Reikia tikėtis, kad išeidami šventės dalyviai išsinešė gerą nuotaiką ir šiltus nutolstančios vasaros prisiminimus. Na, o Katyčių seniūnaitės Marinos Lodusovos fotografijose užfiksuotos šventės akimirkos ilgai dar visiems bylos apie čia vykusį bendruomenė renginį „Čia mūsų žemė, čia tėviškės pastogė“.