• 1

  Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras

 • 2

  Renginių akimirkos

 • 3

  Renginių akimirkos

 • 4

  Renginių akimirkos

 • 5

  Renginių akimirkos

   Antradienį, kaip ir daugelis miestų ir miestelių gyventojų, vainutiškiai šventė paskutinę mėsėdžio dieną - Užgavėnes. Iš pat ryto miestelyje skambėjo muzika. Ji priminė visiems, kad turi rinktis prie seniūnijos, kur visų laukia dailiai pasirėdžiusi Morė.

Artėjant pietų metui iš visų pakampių pradėjo į aikštę rinktis: žydai, čigonai, daktarai, velniai ir visoki kitoki gyviai. Ne tik kvepiantis šiupinys, blynai ar gardžios arbatos kvapas visus čia viliojo, bet ir noras save parodyti, kitus pamatyti ir žiemą išvaryti. Didžiausias būrys persirengėlių atkurnijo iš Vainuto gimnazijos. Arkliuko traukiama karieta atvežė jaunavedžių porą ir vaikų būrį. Jaunimas, dailiai susikibęs į Glitą, kaip tikras žaltys, vinguriavo paskui karietą. Išdidūs, pasipuošę, viens prieš kitą pasipuikuodami žingsniavo Lašininis ir Kanapinis, muzikantai ir gausybė kitų įvairiausių personažų. Aikštėje veiklos visiems užteko.            Linksma bikavėniškių muzikantų melodija ir renginio gaspadinė sustojusius dalyvius į Glitą ragino keliauti paskui ponaitį fotografą, atvykusį iš nežinia kur. Tas ponaitis ne iš kelmo spirtas, raitė tą „žaltį” kaip išmanė. Ne vienam ir kvapo pritrūko. Išradingai pasipuošęs Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro kolektyvas „Vainuta” užgavėnėms skirtą programą parodė, visus šokdino ir žiemą lauk ginė. Lašininis ir Kanapinis turėjo daugiausia išbandymų. Jiems pažeidus viešąją tvarką, gaspadorius Vincas mušeikas įdarbino. Liepė malkas pjauti, rodyti miklumą ir taiklumą, o galiausiai ir stiprumą. Taigi, paskutinėje virvės traukimo rungtyje kaip ir dera, nugalėjo pavasario pranašo Kanapinio komanda. Kanapinis, perskaitęs Morės gyvenimo pabaigos Dekretą, pranešė, kad ta boba, visų žiemos blogybių įsikūnijimas, turi būti sudeginta. Kaip tarė, taip padarė. Kanapinio patikėtinis įvykdė tai, kas ir buvo pasakyta. Morė suliepsnojo. O su ja sudegė ir visos žiemos negandos. Manykime, kad žiema nebedrįs sugrįžti, nes ji buvo palydėta garsiais trenksmais ir šauksmais „žiema, žiema, bėk iš kiemo”.

  Smagu buvo visiems čia pabūti, arbatą gurkšnoti, blynus, spurgas ir šiupinį ragauti. O šioms gardžioms užgavėnių vaišėms paruošti laiko nepagailėjo Vainuto bendruomenės, jaunimo klubo „Saulėtekis”, seniūnijos, bibliotekos bei Laimutės Rimkienės individualios įmonės moterys. Jos suspėjo ne tik personažus pavaišinti, meiliai nusišypsoti, bet ir su visais ratelyje pasisukti. Vainuto Gerumo namų moterų paruoštomis dovanėlėmis seniūnas ir stebėtojų komanda pamalonino gausybę įspūdingiausių renginio personažų. Galiausiai renginio gaspadorius, padėkojęs organizatoriams ir rėmėjams, linkėjo visiems gero pavasario, kuris jau stovėjo čia pat, ant rytdienos slenksčio.